GHID PRACTIC PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA DISCRIMINARII ROMILOR

ADRESAT LUCRATORILOR DIN CADRUL AUTORITATILOR PUBLICE SI LUCRATORILOR ONG

România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate de Constitutia Romaniei.

• România, în calitatea sa de membră a Organizației Națiunilor Unite, a semnat „Declarația universală a drepturilor omului” și este parte la cele două pacte adoptate în cadrul ONU respectiv “Pactul internațional privind drepturile civile și politice” și “Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale”.

• România este din 1994 stat parte la „Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale” și se supune jurisdicției Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg.

România găzduiește actualmente cea mai numeroasă populație de romi din Europa. Se estimează ca trăiesc în jur de două milioane de romi în România, însă datele statistice reale sunt dificil de obținut, un procent semnificativ din populație refuzând să își declare apartenența etnică.

Motivele pentru care romii nu-și declară etnia sunt atât pe fond istoric (teama bătrânilor de deportare și epurare etnică), dar și actuale, ca rezultat direct al discriminării etnice: dificultatea sau imposibilitatea obținerii unui loc de muncă, lipsa accesului la educație și servicii medicale, necunoașterea drepturilor dar și eticheta profund negativă atașată de populația majoritară acestei minorități, alimentând sentimentul de rușine și neadecvare.

Studiile de specialitate mentioneaza faptul ca romii din Romania se confrunta in continuare cu un grad sever de discriminare care determina mentinerea romilor in stare de excluziune sociala extrema. Foarte multe cazuri de incalcare a drepturilor omului au fost raportate la Consiliul National pentru Combaterea Discrimi-narii, institutie care face eforturi pentru a combate acest fenomen al discriminarii romilor manifestat atat in relatia inter-umana (roma/nerom) cat si in relatia cu prestatorii de servicii publice ( rasism institutionalizat).

Materialul de fata isi propune sa contribuie la constientizarea personalului din cadrul APL, lucratorilor/voluntarilor din cadrul societatii civile, personalului unitatilor de invatamant si alte categorii de personal care activeaza in servicii publice cu privire la necesitatea de a livra servicii cetatenilor in conformitate cu principiile nediscriminarii si egalitatii de sanse.

Coferință îcheiere proiect

Coferință îcheiere proiect
24-26 Noiembrie 2022, Hotel Ramada Parc, București

Îmbunătățirea condițiilor de viață și incluziunea socială a populației de etnie romă sunt deziderate ale tuturor documentelor de politică publică naționale și europene care vizează explicit populația de etnie romă din România.

Continue reading

Buletin Informativ Numarul 4

Buletin Informativ Nr 4

Iulie – Septembrie 2022

Obiectivele proiectului sunt: furnizarea de servicii integrate unui
numar de minim 900 beneficiari, prin intermediul a 3 centre
comunitare de servicii integrate; implementarea unui program de
imputernicire locala a romilor pentru un numar de minim 450
persoane; si implementarea unui program de combatere a
discriminarii si promovare a dialogului intercultural, adresat unui
numar de minim 900 persoane

Continue reading

Campanie Nediscriminare Romi

România este un stat european care promovează diversitatea și multiculturalitatea, îmbrățișând și respectând multitudinea de culturi, limbi și tradiții ale comunitatilor etnice care locuiesc pe teritoriul ei. Anual, în data de 18 decembrie, România celebrează Ziua Minorităților Naționale, ca expresie a omagierii contribuției semnificative a minorităților naționale la definirea patrimoniului cultural și spiritual românesc

Continue reading

Drepturi Cetățenești

Implementarea unei campanii de constientizare a romilor cu privire la modul de afirmare a drepturilor, modalitatilor de accesare a serviciilor si participare la procesul de luare a deciziilor la nivel local.
Constituția României este legea fundamentală a statului român care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale.

Continue reading