Skip to content
Logo_EEA_grants

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro

frds-finantator-centre-comunitare-servicii-integrate

Ce reprezintă Centrele Comunitare de Servicii Integrate?

Prin proiectul Centre Comunitare de Servicii Integrate – Model de intervenție în procesul de incluziune și abilitare a romilor, Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, împreună cu Institutul pentru Politici Publice (IPP), Asociația ActiveWatch, Primăria Comunei Polovragi (județul Gorj), Primăria Comunei Hamcearca și Primăria Comunei Ciucurova (județul Tulcea) vor crea mecanisme pentru reducerea disparităților economice și sociale în rândul populației de etnie roma. Pe perioada implementării proiectului până în noiembrie 2022, în comunele Ciucurova, Hamcearca și Polovragi vor fi înființate și vor deveni funcționale trei centre comunitare de servicii integrate care, la finalul proiectului, vor fi preluate de autoritățile locale fiind astfel integrate în facilitățile oferite locuitorilor din cele trei comune.

În cadrul centrelor vor activa echipe comunitare formate din coordonatori ai centrelor comunitare de servicii integrate, medici, asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari, experți ocupare, mediatori școlari, facilitatori comunitari, experți în domeniul juridic care vor desfășura activitățile la nivel local. Pe lângă activitățile direct legate de centrele comunitare de care vor beneficia cel puțin 900 de persoane, cele trei organizații neguvernamentale implicate în proiect – Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, Institutul pentru Politici Publice (IPP) și ActiveWatch -, vor derula activități de împuternicire a romilor pentru a participa activ la procesul de luare a deciziilor și activități care promovează dialogul intercultural și combaterea discriminării. 

Care este modelul de intervenție?

Arie de intervenție 1:
Arie de intervenție 2:
Arie de intervenție 3:

Unde funcționează Centrele Comunitare de Servicii Integrate?

Centrul Comunitar Ciucurova

Centrul Comunitar Ciucurova

Comuna Ciucurova se află în jud. Tulcea, Regiunea SE, având în componența sa următoarele sate: Ciucurova (reședința), Fâtâna Mare și Amagea. Populația comunei este de aprox. 1944 de locuitori. 32,15% din locuitori sunt de etnie roma.

Mai multe despre centrul comunitar

Centrul Comunitar Hamcearca

Centrul Comunitar Hamcearca

Comuna Hamcearca se află în jud. Tulcea, Regiunea SE, având în administrare următoarele sate: Balabancea, Hamcearca, Nifon și Căprioara. Populația comunei este de aprox. 1400 de locuitori. O proporție de 16,57% din locuitori sunt de etnie roma.

Mai multe despre centrul comunitar

Centrul Comunitar Polovragi

Centrul Comunitar Polovragi

Comuna Polovragi este o comună în jud. Gorj, din Regiunea Sud Vest Oltenia, formată din satele Polovragi (reședința) și Racovița. Populatia comunei Polovragi este de aprox. 2.820 de locuitori. O proporție de 14,33% din locuitori sunt de etnie roma.

Mai multe despre centrul comunitar

Care sunt ultimele știri?

GHID PRACTIC PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA DISCRIMINARII ROMILOR

ADRESAT LUCRATORILOR DIN CADRUL AUTORITATILOR PUBLICE SI LUCRATORILOR ONG România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane,
Află detalii

Coferință îcheiere proiect

Coferință îcheiere proiect 24-26 Noiembrie 2022, Hotel Ramada Parc, București Îmbunătățirea condițiilor de viață și incluziunea socială a populației de etnie romă sunt deziderate ale tuturor documentelor de politică publică
Află detalii

Buletin Informativ Numarul 4

Buletin Informativ Nr 4 Iulie - Septembrie 2022 Obiectivele proiectului sunt: furnizarea de servicii integrate unui numar de minim 900 beneficiari, prin intermediul a 3 centre comunitare de servicii integrate;
Află detalii