Skip to content

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro

Ce reprezintă Centrele Comunitare de Servicii Integrate?

Proiectul “CCSI – Model de intervenție în procesul de incluziune și abilitare a romilor” este un proiect implementat de Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, împreună cu Institutul pentru Politici Publice (IPP), Asociația ActiveWatch, Primăria Comunei Polovragi (județul Gorj), Primăria Comunei Hamcearca și Primăria Comunei Ciucurova (județul Tulcea) și finanțat în cadrul Programului de Dezvoltare Locală al cărui operator este Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Obiectivul general al proiectului este reducerea disparităților economice și sociale îrândul populației de etnie roma din localitățile vizate în proiect prin implicarea societății civile și a autorităților locale și regionale, astfel contribuind activ la creșterea incluziunii și abilitării romilor în conformitate cu principiile comune privind incluziunea romilor șcreșterea coeziunii economice și sociale la nivel local. 

Astfel, prin intermediul acestui proiect, până în noiembrie 2022, în comunele Ciucurova, Hamcearca și Polovragi vor fi înființate și vor deveni funcționale trei centre comunitare de servicii integrate care, la sfârșitul proiectului, vor fi preluate de autoritățile locale fiind astfel integrate în facilitățile oferite locuitorilor din cele trei comune. În cadrul centrelor vor activa echipe comunitare formate din coordonatori ai centrelor comunitare de servicii integrate, medici, asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari, experți ocupare, mediatori școlari, facilitatori comunitari, experți în domeniul juridic care vor desfășura activitățile la nivel local. Astfel, comunitatea va beneficia de: 

Inovația pe care acest proiect constă în sinergia dintre expertiza și resursele fiecărui partener, contribuind astfel la creșterea incluziunii sociale și abilitării romilor, corelată cu documentele strategice care urmăresc promovarea unei dezvoltări echilibrate și coeziunii sociale, atât la nivel local, cât și la nivel național.

Pe lângă activitățile direct legate de centrele comunitare de care vor beneficia cel puțin 900 de persoane, cele trei organizații neguvernamentale implicate în proiect – Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, Institutul pentru Politici Publice (IPP) și ActiveWatch -, vor derula activități de împuternicire a romilor pentru a participa activ la procesul de luare a deciziilor și activități care promovează dialogul intercultural și combaterea discriminării. Astfel, în decursul următorilor doi ani, 450 persoane de etnie romă (adulți, tineri sau copii), în special femei și tinere rome vor fi informate cu privire la drepturile lor și implicarea la viața comunității; 300 membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în zonele de intervenție ale proiectului, inclusiv persoane în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socio-economică vor participa în activități de combatere a discriminării și de promovare a dialogului intercultural; 60 experți și lideri romi vor fi implicați în procesul de luare a deciziilor. 

Totodată, ne vom adresa și specialiștilor din cadrul autorităților publice locale, specialiștilor și voluntarilor din cadrul ONG-urilor, profesorilor și altor actori care joacă un rol cheie în furnizarea de servicii acordate romilor. Aceștia vor beneficia de cursuri de formare și de un toolkit care îi susțină în realizarea activităților.

În afară de intervenția complementară a celor trei organizații neguvernamentale, un punct forte al acestui proiect este parteneriatul public-privat care permite crearea unor modele sustenabile de intervenție și incluziune. Astfel, colaborarea cu Primăria Comunei Polovragi, Primăria Comunei Hamcearca și Primăria Comunei Ciucurova va asigura continuitatea acestui proiect și va face trecerea către integrarea acestui tip de intervenție în viața de zi cu zi a comunelor.  

Care este modelul de intervenție?

Arie de intervenție 1:
Arie de intervenție 2:
Arie de intervenție 3:

Cine sunt partenerii?

SASTIPEN

Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate - SASTIPEN este o organizație nonguvernamentală din România, înființată în luna august 2007, care militează pentru creșterea accesului romilor la serviciile de sănătate. SASTIPEN are ca misiune promovarea dialogului social, participarea și implicarea comunității în structurile de luare a deciziilor privind politicile publice adresate cetățenilor romi și neromi, prin îmbunătățirea comunicării între structurile administrative ale autorităților și comunități de la nivel local, național și internațional, precum și sesizarea organelor competente, în ceea ce privește încălcările drepturilor omului, în legătură cu obiectivele asociației. Echipa SASTIPEN este formată din tineri activiști romi, cu vastă experiență în elaborarea și implementarea de proiecte/programe adresate comunităților dezavantajate, cu experiență în realizarea de analize, studii, cercetări care reflectă situația comunităților dezavantajate și, în special, a comunităților cu romi, cu experiență în realizarea și implementarea de campanii de informare și conștientizare în rândul membrilor comunităților cu romi.

Află detalii

IPP

Institutul pentru Politici Publice (IPP) este o organizaţie neguvernamentală ce militează pentru creşterea calităţii proceselor de elaborare a politicilor publice în România. De la înființare, Institutul și-a orientat activitatea în spiritul unui înalt profesionalism prin promovarea în spațiul public a unor măsuri concrete, obiective, și fundamentate care să contribuie la consolidarea sistemului democratic din România prin promovarea politicilor publice la standarde europene. Desfăşurând activităţi de cercetare, advocacy şi promovare în domenii precum: reforma administraţiei publice, transparenţa instituţiilor, integritatea aleşilor şi a funcţionarilor, IPP este una dintre cele mai obiective dar şi incisive organizaţii din România, fiind recunoscută ca o autoritate în domeniile sale de excelenţă. Colaborând cu instituții de prestigiu și cu propria sa expertiză, IPP este specializat în colectarea și prelucrarea bazelor de date complexe, lucrând pentru o gamă largă de clienți – de la ministere și agenții guvernamentale la asociații profesionale și autorități publice locale – cărora le-a furnizat numeroase studii statistice și analize calitative ale datelor colectate în toate domeniile de interes.

Află detalii

ActiveWatch

ActiveWatch este o organizaţie de drepturile omului care militează pentru comunicarea liberă în interes public și care își îndeplinește misiunea prin dezvoltarea de metodologii de cercetare, de intervenţie şi instrumente de lucru pe cele patru domenii de acţiune: libertate de exprimare, bună guvernare, antidiscriminare şi educaţie media. De asemenea, promovăm dezvoltarea de programe, proiecte, campanii de comunicare şi advocacy, cursuri de instruire şi evenimente publice pentru a promova valorile unei democraţii reale în România.

Află detalii

Primăria Comunei Polovragi

Polovragi este o comună în județul Gorj, Oltenia, România, formată din satele Polovragi (reședința) și Racovița. Se afla la mijlocul distantei dintre Târgu Jiu si Râmnicu Vâlcea. Comuna Polovragi este așezată în Depresiunea Polovragi, depresiune situată în partea central sud-vestică a țării, făcând parte din Depresiunea Subcarpatică Olteană cuprinsă între Bistrița Vâlcii și Tismana. Accesul în localitate se face foarte ușor fiind străbătută de DN67 (Târgu Jiu–Râmnicu Vâlcea) la sud și de drumul județean DJ 665 desprins din DN67 pe traseul Horezu – Vaideeni – Polovragi – Novaci – Bumbești Jiu.

Află detalii

Primăria Comunei Hamcearca

Hamcearca este o comună în județul Tulcea, formată din satele Balabancea, Căprioara, Hamcearca (reședința) și Nifon. Comuna are o populație de 1.414 locuitori.

Află detalii

Primăria Comunei Ciucurova

Ciucurova este o comună în județul Tulcea formată din satele Atmagea, Ciucurova și Fântâna Mare. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Ciucurova se ridică la 1.977 de locuitori.

Află detalii

Care sunt obiectivele?

Obiectiv 1

Furnizarea de servicii integrate unui număr de minim 900 beneficiari, prin intermediul a 3 centre comunitare de servicii integrate.

Obiectiv 1

Furnizarea de servicii integrate unui număr de minim 900 beneficiari, prin intermediul a 3 centre comunitare de servicii integrate.

Obiectiv 2

Implementarea unui program de împuternicire locală a romilor pentru un număr de minim 450 de persoane.

Obiectiv 2

Implementarea unui program de împuternicire locală a romilor pentru un număr de minim 450 de persoane.

Obiectiv 3

Implementarea unui program de combatere a discriminării si promovare a dialogului intercultural pentru minim 900 persoane.

Obiectiv 3

Implementarea unui program de combatere a discriminării si promovare a dialogului intercultural pentru minim 900 persoane.

Care sunt rezultatele?

0
beneficiari ai serviciilor integrate
0
centre comunitare de servicii integrate
0
beneficiari ai programului de împuternicire locală

Care este echipa?

Radu Andrei Anuți

Manager proiect

Sastipen

1. Radu Andrei Anuti - Manager proiect - Sastipen v2

Dănuț Dumitru

Expert monitorizare și evaluare

Sastipen

2. Danut Dumitru - Expert monitorizare - Sastipen v2

Andreea Moscovici

Responsabil servicii integrate

Sastipen

3. Andreea Moscovici - Responsabil servicii integrate - Sastipen v2

Geanina Rădulescu

Responsabil dezvoltare comunitară

Sastipen

4. Geanina Radulescu - Responsabil dezvoltare comunitar - Sastipen v2

Adrian Simion

Responsabil financiar

Sastipen

5. Adrian Simion - Responsabil financiar - Sastipen v2

Alexandra Johari

Coordonator partener

IPP

6. Alexandra Johari - Coordonator proiect - IPP v2

Loredana Mateescu

Manager financiar

IPP

7.Loredana-Mateescu-Manager-financiar-IPP-v2

Larisa Budeanu

Coordonator proiect

ActiveWatch

8. Larisa Budeanu - Coordonator proiect - Active Watch

Ioana Popa

Expert PR

ActiveWatch

9. Ioana Popa - Expert PR - Active Watch

Elisaveta Pătrașcu

Responsabil financiar

ActiveWatch

10.Elisaveta-Patrascu-Responsabil-financiar-ActiveWatch

Marin Gaina

Responsabil proiect

Primăria Polovragi

11. Marin Gaina - Responsabil de proiect din partea primariei Polovragi

Ion Acceleanu

Primar

Primăria Hamcearca

12. Ion Acceleanu - primar comuna hamcearca

Luminița Mauna

Responsabil proiect

Primăria Hamcearca

13. Luminita Mauna - responsabil proiect - primaria hamcearca

Nizami Memet

Responsabil proiect

Primăria Hamcearca

14. Nizami Memet - responsabil proiect - primaria hamcearca