Skip to content

Centrele din Hamcearca și Poloveagi și-au deschis porțile

În data de 10 iunie s-au lansat în județul Tulcea două centre comunitare – Centrul Comunitar de Servicii Integrate Ciucurova și Centrul Comunitar de Servicii Integrate Hamcearca, deschise în cadrul proiectului “CCSI – Model de intervenție în procesul de incluziune și abilitare a romilor” (www.servicii-integrate.ro), un proiect derulat de Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, împreună cu Institutul pentru Politici Publice (IPP), ActiveWatch, Primăria Comunei Hamcearca și Primăria Comunei Ciucurova (județul Tulcea) și Primăria Comunei Polovragi (județul Gorj).

În cadrul centrelor, membrii comunității vor beneficia de:

  • Primary medical services (primary consultations, screening campaigns for risk factors or diseases with a high frequency of occurrence)
  • Tracking and enrolling both pregnant women and newborns on family doctor lists
  • Information, counseling and mediation activities on the labor market
  • Legal assistance for obtaining identity documents and for clarifying the housing situation
  • Assistance to stimulate / prevent early school leaving and increase access to education

“Un punct forte este că s-a pornit în acest proiect cu două domenii foarte importante: educația și serviciile medicale. Sunt convinsă că cei din comunitate vor apela cu încredere la serviciile oferite de mediatorii școlari și mediatorii sanitari din centrul comunitar” a declarat doamna Subprefect Carmen Caloianu în cadrul evenimentului de lansare a Centrului Comunitar de Servicii Integrate Hamcearca.

Obiectivul general al proiectului  “CCSI – Model de intervenție în procesul de incluziune și abilitare a romilor” în cadrul căruia au devenit funcționale trei centre comunitare de servicii integrate este reducerea disparităților economice și sociale în rândul populației de etnie roma din localitățile vizate în proiect – Ciucurova (Tulcea), Hamcearca (Tulcea) și Polovragi (Gorj) – prin implicarea societății civile și a autorităților locale și regionale, astfel contribuind activ la creșterea incluziunii și abilitării romilor în conformitate cu principiile comune privind incluziunea romilor și creșterea coeziunii economice și sociale la nivel local.

The innovation of this project is the synergy between the expertise and resources of each partner, thus contributing to increasing social inclusion and empowerment of Roma, correlated with strategic documents aimed at promoting balanced development and social cohesion, both locally and nationally.

Aici, parteneri suntem cu toții – cetățeni, angajați de la Primărie și organizașiile neguvernamentale care promovează acest proiect” a declarat dl. Gheorghe Epure, primarul comunei Polovragi, punând accentul pe punct forte al acestui proiect – parteneriatul. Atât între comunitate și cei care oferă servicii, cât și parteneriatul public-privat care permite crearea unor modele sustenabile de intervenție și incluziune. Astfel, colaborarea cu Primăria Comunei Polovragi, Primăria Comunei Hamcearca și Primăria Comunei Ciucurova va asigura continuitatea acestui proiect și va face trecerea către integrarea acestui tip de intervenție în viața de zi cu zi a comunelor.  

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 793.557 euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului de Dezvoltare Locală, iar perioada de implementare este de 24 luni.