Skip to content

Noutăți

Coferință îcheiere proiect

Coferință îcheiere proiect 24-26 Noiembrie 2022, Hotel Ramada Parc, București Îmbunătățirea condițiilor de viață și incluziunea socială a populației de etnie romă sunt deziderate ale tuturor documentelor de politică publică naționale și europene care vizează explicit populația de etnie romă din România.
Află detalii

Buletin Informativ Numarul 4

Buletin Informativ Nr 4 Iulie - Septembrie 2022 Obiectivele proiectului sunt: furnizarea de servicii integrate unui numar de minim 900 beneficiari, prin intermediul a 3 centre comunitare de servicii integrate; implementarea unui program de imputernicire locala a romilor pentru un numar de minim 450 persoane; si implementarea unui program de combatere a discriminarii si promovare a dialogului intercultural, adresat unui numar de minim 900 persoane
Află detalii

Campanie Nediscriminare Romi

România este un stat european care promovează diversitatea și multiculturalitatea, îmbrățișând și respectând multitudinea de culturi, limbi și tradiții ale comunitatilor etnice care locuiesc pe teritoriul ei. Anual, în data de 18 decembrie, România celebrează Ziua Minorităților Naționale, ca expresie a omagierii contribuției semnificative a minorităților naționale la definirea patrimoniului cultural și spiritual românesc
Află detalii

Drepturi Cetățenești

Implementarea unei campanii de constientizare a romilor cu privire la modul de afirmare a drepturilor, modalitatilor de accesare a serviciilor si participare la procesul de luare a deciziilor la nivel local. Constituția României este legea fundamentală a statului român care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale.
Află detalii

Buletin Informativ Numarul 3

Buletin Informativ Nr 3 Aprilie - Iulie 2022
Află detalii

Buletin Informativ Numarul 2

Buletin Informativ Nr 2
Află detalii

Invitatie si agenda eveniment conferinta diseminare rezultate CCSI – Sastipen.

În data de 27 Ianuarie 2022, între orele 14.00 – 17.00, la runda a II-a de dezbateri online cu tema “Rolul centrelor comunitare de servicii integrate în construirea de comunități incluzive și puternice”.
Află detalii

Etichete

Postări recente