Skip to content

Conferință încheiere proiect

“CCSI -Modele de intervenție în procesul de incluziune și abilitare a romilor” PN 1009

24-26 Noiembrie 2022, Hotel Ramada Parc, București

CONTEXTUL EVENIMENTULUI

Îmbunătățirea condițiilor de viață și incluziunea socială a populației de etnie romă sunt deziderate ale tuturor documentelor de politică publică naționale și europene care vizează explicit populația de etnie romă din România. Statele membre ale UE fac eforturi deosebite pentru a aborda problematica incluziunii romilor din perspectiva celor 10 principii de bază comune privind incluziunea romilor însă rezultatele întârzie să apară, populația romă din comunitățile vulnerabile fiind în continuare supusă riscului de excluziune socială. Documentele programatice îți propun să vină în întâmpinarea problemelor reale cu care se confruntă populația de etnie romă și încurajează autoritățile locale să participe active la procesul de planificare și implementare a unor măsuri menite să contribuie la incluziunea populației de etnie roma.

Pornind de la aceste considerente și luând în considerare apelul de proiecte al programulului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” gestionat de Fondul Român de Dezvoltare Socială cu suport financiar oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturiile SEE, pentru 24 de luni începând cu luna decembrie 2020, Sastipen – Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate, în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice, Primăria Hamcearca (TL), Primăria Ciucurova (TL) și Primăria Polovragi (TL) implementează proiectul “ CCSI – Model de intervenție în procesul de incluziune și abilitare a romilor”.

Prin activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect, consorțiul și-a propus să contribuie la reducerea disparităților economice și sociale în rândul populației la nivel local precum și la împuternicirea romilor pentru a participa activ la procesul de luare a deciziilor. Pe termen scurt, implementatorii proiectului și-a propus să contribuie la creșterea calității serviciilor integrate, la creșterea cunoștințelor romilor în ceea ce privește participarea la procesul de luare a deciziilor și advocacy, și să îmbunătățească procesele operaționale de la nivelul APL prin formarea unui număr specific de specialiști în servicii. De asemenea, prin modelul de intervenție propus, implementatorii și-au propus să genereze o schimbare pozitivă pe termen lung, contribuind astfel la promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare precum și la creșterea accesului romilor la servicii integrate de calitate precum și creșterea calității acestor servicii.

După doi ani de lucru la nivelul celor trei comunități rurale, conștienți de necesitatea de a asigura sustenabilitatea proiectului, consorțiu de parteneri au convenit să organizeze acesta conferință finală în care să impatraseasca cu diferiți factori intersați experiențele și lecțiile învățate și să promoveze modelul de intervenție pilotat în contextul în care România se află în plin proces de dezvoltare a unui număr semnificativ de centre comunitare de servicii integrate prin PNRR. Totodată, constienți de necesitatea de a promova dialogul public, Sastipen – Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate, a organizat aceste eveniment cu scopul constietizării diferiților factori interesați cu privire la importantă dezvoltării de parteneriate sustenabile cu ONG-urile rome și pro-rome în vederea realizării de documente programatice în domeniul incluziunii romilor și implementării în parteneriat public-privat de programe în domeniul incluziunii romilor bazate pe nevoile reale ale comunităților locale și pe respectarea celor 10 principii de bază comune privind incluziunea romilor.

Prin agenda propusă și prin discuțiile inițiate în cadrul conferinței finale a proiectului,evenimentul a contribuit și la procesul de întărire a rolul societății civile în procesul de eficientizare a procesului de implementare a politicilor în domeniul incluziunii romilor. Implicarea societății civile trebuie să aibă loc atât la nivel naţional, cât și european, prin contribuţii de specialitate ale experţilor romi, precum și prin consultări cu un număr mare de părţi interesate de etnie romă, implicate în conceperea, punerea în aplicare și evaluarea iniţiativelor politice. Este foarte important că politicile de incluziune să se bazeaze pe deschidere și transparenţă și să abordeze problemele comunităților într-o manieră corespunzătoare și eficientă.

La eveniment au participat reprezentați ai instituțiilor publice centrale (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Ministerul Educației, Agenția Națională pentru Romi, Departamentul pentru Relații Interetnice, Centrul Național de Cultură al Romilor -RK, Parlamentul României), reprezentații ai instituțiilor județene și locale din județul Tulcea, Gorj, Argeș, Ilfov, București, Călărași, Constanța, Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, reprezentați ai societății civile rome și pro-rome, reprezentanți ai misiunilor diplomatice, reprezentanți ai mass media, precum și lucrători comunitari activi în comunitățile cu romi.

Agenda Evenimentului

Galerie Photo-Video

Play Video