Skip to content

Implementation of a campaign to raise awareness of the Romany on how to assert their rights, how to access services and participate in the decision-making process at the local level

Indiferent de apartenența etnică, ne-am născut în Romania și suntem cetățeni români.

Constituția României garantează drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului.

HAI SĂ NE CUNOAȘTEM DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE CETĂTENEȘTI!

  • Constituția României este legea fundamentală a statului român care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale.
  • Declarația Universală a Drepturilor Omului menționează faptul că orice cetățean are dreptul la un nivel de trai care să-i confere sănătate și bunastare, atât lui cât și familiei sale, nivel de trai ce presupune hrană, îmbrăcăminte, locuință, îngrijirile medicală, precum și serviciile necesare.
  • Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării este o autoritate de stat și este garantul respectării și aplicării principiului nedis-criminării in conformitate cu legislația internă în vigoare și cu documentele internaționale la care România este parte.
  • Orice cetățean român, indiferent de apartența etnică, are dreptul de a participa neîngradit la viața publică și la procesul de luare a deciziilor.

CARE SUNT DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE MELE ÎN CALITATE DE CETĂȚEAN?