GHID PRACTIC PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA DISCRIMINARII ROMILOR

ADRESAT LUCRATORILOR DIN CADRUL AUTORITATILOR PUBLICE SI LUCRATORILOR ONG

România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate de Constitutia Romaniei.

• România, în calitatea sa de membră a Organizației Națiunilor Unite, a semnat „Declarația universală a drepturilor omului” și este parte la cele două pacte adoptate în cadrul ONU respectiv “Pactul internațional privind drepturile civile și politice” și “Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale”.

• România este din 1994 stat parte la „Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale” și se supune jurisdicției Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg.

România găzduiește actualmente cea mai numeroasă populație de romi din Europa. Se estimează ca trăiesc în jur de două milioane de romi în România, însă datele statistice reale sunt dificil de obținut, un procent semnificativ din populație refuzând să își declare apartenența etnică.

Motivele pentru care romii nu-și declară etnia sunt atât pe fond istoric (teama bătrânilor de deportare și epurare etnică), dar și actuale, ca rezultat direct al discriminării etnice: dificultatea sau imposibilitatea obținerii unui loc de muncă, lipsa accesului la educație și servicii medicale, necunoașterea drepturilor dar și eticheta profund negativă atașată de populația majoritară acestei minorități, alimentând sentimentul de rușine și neadecvare.

Studiile de specialitate mentioneaza faptul ca romii din Romania se confrunta in continuare cu un grad sever de discriminare care determina mentinerea romilor in stare de excluziune sociala extrema. Foarte multe cazuri de incalcare a drepturilor omului au fost raportate la Consiliul National pentru Combaterea Discrimi-narii, institutie care face eforturi pentru a combate acest fenomen al discriminarii romilor manifestat atat in relatia inter-umana (roma/nerom) cat si in relatia cu prestatorii de servicii publice ( rasism institutionalizat).

Materialul de fata isi propune sa contribuie la constientizarea personalului din cadrul APL, lucratorilor/voluntarilor din cadrul societatii civile, personalului unitatilor de invatamant si alte categorii de personal care activeaza in servicii publice cu privire la necesitatea de a livra servicii cetatenilor in conformitate cu principiile nediscriminarii si egalitatii de sanse.