Buletin Informativ Numarul 4

Buletin Informativ Nr 4

Iulie – Septembrie 2022

Obiectivele proiectului sunt: furnizarea de servicii integrate unui
numar de minim 900 beneficiari, prin intermediul a 3 centre
comunitare de servicii integrate; implementarea unui program de
imputernicire locala a romilor pentru un numar de minim 450
persoane; si implementarea unui program de combatere a
discriminarii si promovare a dialogului intercultural, adresat unui
numar de minim 900 persoane

Continue reading