Buletin Informativ Numarul 4

Buletin Informativ Nr 4

Iulie – Septembrie 2022

Obiectivele proiectului sunt: furnizarea de servicii integrate unui
numar de minim 900 beneficiari, prin intermediul a 3 centre
comunitare de servicii integrate; implementarea unui program de
imputernicire locala a romilor pentru un numar de minim 450
persoane; si implementarea unui program de combatere a
discriminarii si promovare a dialogului intercultural, adresat unui
numar de minim 900 persoane

Continue reading

Campanie Nediscriminare Romi

România este un stat european care promovează diversitatea și multiculturalitatea, îmbrățișând și respectând multitudinea de culturi, limbi și tradiții ale comunitatilor etnice care locuiesc pe teritoriul ei. Anual, în data de 18 decembrie, România celebrează Ziua Minorităților Naționale, ca expresie a omagierii contribuției semnificative a minorităților naționale la definirea patrimoniului cultural și spiritual românesc

Continue reading

Drepturi Cetățenești

Implementarea unei campanii de constientizare a romilor cu privire la modul de afirmare a drepturilor, modalitatilor de accesare a serviciilor si participare la procesul de luare a deciziilor la nivel local.
Constituția României este legea fundamentală a statului român care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale.

Continue reading